Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KIẾN NGHỊ TÒA ÁN KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh nhận thấy:

Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành thụ lý, xác định thẩm quyền, quan hệ tranh chấp, thời hạn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình cơ bản đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, trong việc ban hành các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự và hôn nhân gia đình, Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh còn có vi phạm, thiếu sót cụ thể như sau:

Tại các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02 ngày 05/6/2019, số 03 ngày 10/6/2019; Các quyết định đình chỉ vụ án hôn nhân và gia đình số 01 ngày 29/3/2019, số 02 ngày 06/5/2019, số 03 ngày 17/5/2019, số 04 ngày 20/5/2019 và số 05 ngày 14/6/2019,  Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự (nguyên đơn đã tự nguyện làm đơn xin rút đơn khởi kiện) để ra quyết định định giải quyết vụ án nhưng không ghi nhận (quyền khởi kiện lại của đương sự) là vi phạm khoản 1 Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

Vi phạm nói trên của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cụ thể là quyền được khởi kiện lại vụ án.

Ngày 25/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục những vi phạm nêu trên theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Ngày 08/8/2019, Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có Công văn chấp nhận nội dung kiến nghị, Qua đó, sẽ tiến hành rút kinh nghiệm và yêu cầu Thẩm phán, Thư ký Tòa án khắc phục vi phạm nêu trên./.

Thái Thị Hương - VKSND huyện Khánh Vĩnh

Liên kết website

Thông kê truy cập