Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nhằm đảm bảo công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong khi đó Quy chế phối hợp giữa các ngành được ban hành từ năm 2012 không còn phù hợp với các quy định mới về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và các hoạt động liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

LỄ KÝ KẾT  QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Các đơn vị tham gia góp ý tại Lễ ký kết quy chế phối hợp

Ngày 28/8/2018, tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đại diện Lãnh đạo của các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Công an và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự. Tham dự buổi lễ còn có Lãnh đạo Viện và công chức của các phòng liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự Viện kiểm sát tỉnh.

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và trình bày bản dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng phòng 8, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Lãnh đạo các cơ quan đã thống nhất và ký kết Quy chế. 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Công an và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự gồm có bốn Chương và 11 Điều, Quy chế này thay thế cho Quy chế đã ký kết năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký


Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập