Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021)

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 105/KH-VKS-P8 ngày 25/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Từ ngày 13 đến ngày 15/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 8) đã Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa.


Sau  khi  nghe đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa - Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch Trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo cho Đoàn kết quả công tác thi hành án hình sự trong kỳ kiểm sát, thời điểm từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/8/2020. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa; làm việc với các Đội nghiệp vụ. Đồng chí Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết luận:


Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự  - Công an tỉnh Khánh Hòa
Đ/c Trần Đình Hồng công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại PC 10 

Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu giúp cho UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; theo dõi việc tiếp nhận các Bản án, Quyết định của Tòa án, Quyết định thi hành án hình sự; lập hồ sơ, đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 01 trường hợp, 38 trường hợp giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và 14 trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quyết định trích xuất hoặc thực hiện Lệnh trích xuất theo yêu cầu của Cơ quan, người có thẩm quyền…. ; các trường hợp người chấp hành án phạt tù bỏ trốn, Cơ quan thi hành án hình sự kịp thời xác minh, lập hồ sơ, ra Quyết định truy nã và lập kế hoạch tổ chức truy bắt, hầu hết các trường hợp có Quyết định truy nã trong kỳ đều bắt được, đã ban hành Quyết định đình nã và hoàn chỉnh lưu hồ sơ nghiệp vụ theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm sát nhận thấy còn một số tồn tại thiếu sót của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa và các Cơ quan tố tụng khác có liên quan như: Thời hạn trích xuất phạm nhân không xuất phát từ yêu cầu của Cơ quan và người tiến hành tố tụng; Tòa án đề nghị trích xuất không ghi thời hạn cụ thể làm căn cứ đề nghị trích xuất. Trong kỳ có 01 trường hợp bị án tại ngoại (Lưu Thị Thanh Thúy) chưa chấp hành án trong thời gian dài, nhưng Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện chậm thực hiện các tác nghiệp để đề nghị Tòa án yêu cầu truy nã bị án (gần 02 năm); Công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra nghiệp vụ thi hành án hình sự đối với cấp huyện theo thẩm quyền chưa kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, khắc phục.

Những tồn tại, thiếu sót nêu trên, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện để khắc phục các tồn tại, đồng thời sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với Trại Tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an các huyện, thị xã, thành phố để công tác thi hành án hình sự đạt kết quả .

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập