Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành hình sự tại Uỷ ban nhân dân 02 xã Cam Hòa và Suối Cát trên địa bàn huyện Cam Lâm

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, trong tháng 02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND 02 xã: Cam Hòa và Suối Cát.

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành hình sự tại Uỷ ban nhân dân 02 xã Cam Hòa và Suối Cát trên địa bàn huyện Cam Lâm
Ảnh: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND xã Cam Hòa

Qua kiểm sát nhận thấy việc quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn 02 xã về cơ bản được UBND
xã Cam Hòa và UBND xã Suối Cát tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chính quyền địa phương 02 xã luôn xác định công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:  Những người chấp hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ đóng án phí nhưng các hồ sơ giám sát, giáo dục không lưu biên lai thu tiền đóng án phí để thể hiện rằng họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thi hành án; một số bản nhận xét của UBND xã về quá trình chấp hành án của người chấp hành án còn nhận định chưa chính xác về hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; những người chấp hành án có nhân thân và phạm tội khác nhau nhưng nội dung các bản tự nhận xét lại trùng lắp giống nhau; nhiều bản tự nhận xét còn sơ sài, không đúng trọng tâm, ghi không đầy đủ thông tin; một số trường hợp người chấp hành án tự nhận xét, báo cáo về quá trình chấp hành án đã bỏ qua giai đoạn từ khi UBND xã tiếp nhận hồ sơ thi hành án mà bắt đầu nhận xét từ ngày đầu của tháng tiếp theo; một số bản tự nhận xét không phải Công an viên được phân công giám sát, giáo dục nhận xét mà do Công an viên khác nhận xét; một số hồ sơ giám sát không lưu bản chính các bản tự nhận xét mà lưu các bản photo; biên bản làm việc với người chấp hành án có các thành phần tham gia nhưng không ký tên đầy đủ vào biên bản; một số biên bản giao nhận hồ sơ giữa Cơ quan thi hành án hình sự và UBND xã không thể hiện ngày, giờ giao và ngày, giờ kết thúc việc giao nhận; sổ theo dõi người được hưởng án treo nhưng ghi thông tin của những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án không thực hiện định kỳ theo quý mà tiến hành định kỳ hàng tháng.

Trong quá trình kiểm sát, đoàn kiểm sát còn trực tiếp trao đổi, hỏi han đối với các bị án được UBND 02 xã mời lên làm việc. Thông qua buổi làm việc, kiểm sát viên trong Đoàn đã tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn một số nội dung pháp luật liên quan đến việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng cho các bị án hiểu, đồng thời hướng dẫn các bị án tích cực phối hợp với Ban Công an xã xây dựng hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án đối với những người có đủ điều kiện.

Kết thúc các cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm đã ban hành kết luận kèm theo kiến nghị yêu cầu UBND 02 xã khắc phục những tồn tại, vi phạm nêu trên nhằm thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Mai Hương

Liên kết website

Thông kê truy cập