Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khành Hòa (Phòng 1) thông báo rút kinh nghiệm về việc xây dựng, ban hành và gửi bản Cáo trạng

Qua công tác tiếp nhận, kiểm tra các bản Cáo trạng do các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy còn một số thiếu sót, vi phạm như sau:

Có một số đơn vị không gửi đầy đủ, kịp thời Cáo trạng cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một số Cáo trạng không phân tích, đánh giá tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án sau phần diễn biến hành vi phạm tội nhưng lại xác định các bị can được áp dụng điểm, khoản, điều luật tương ứng sau phần viện dẫn điều luật; có bản Cáo trạng  không có họ, tên của người ký ban hành và không đóng dấu của cơ quan ban hành Cáo trạng; phần căn cứ quyết định khởi tố bị can không nêu ngày, tháng, năm và tên của bị can; không lập bản kê vật chứng mà trích toàn bộ các vật chứng vào phần quyết định truy tố; phần căn cứ và diễn biến hành vi phạm tội, kết luận và truy tố đều xác định người thực hiện hành vi phạm tội là người này nhưng phần lý lịch bị can lại trích lý lịch của người khác; phần quyết định truy tố bị can ghi sai điều luật áp dụng để truy tố.

Để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố các vụ án hình sự. Ngày 05/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm những tồn tại nêu trên và chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng bản Cáo trạng phải thực hiện đầy đủ nội dung, hình thức theo đúng quy định tại Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự, mẫu Cáo trạng số 144 được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  đôn đốc, kiểm tra đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc gửi ngay các Quyết định tố tụng quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Phòng 1) theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Phòng 1 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập