Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND HUYỆN VẠN NINH KIẾN NGHỊ TÒA ÁN HUYỆN VẠN NINH VI PHẠM VỀ XÁC ĐỊNH ÁN PHÍ, CHẬM GỬI QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO CHO VIỆN KIỂM SÁT

Qua công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình tại Tòa án, cho thấy Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh còn để xảy ra một số dạng vi phạm phổ biến như: 11 Quyết định xác định sai về án phí theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  chậm gửi 05 Quyết định và 13 Thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 1 Điều 212, khoản 1 Điều 196 Bộ luật Tố tụng dân sự. Các vi phạm trên làm ảnh hưởng tới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của đương sự, của các cơ quan tổ chức có liên quan. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã tổng hợp vi phạm và kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh chấn chỉnh, khắc phục vi phạm.

Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát trong việc thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án đòi hỏi cán bộ Kiểm sát phải nâng cao tình thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức cũng như kĩ năng kiểm sát, kịp thời nắm bắt nội dung vụ án và phát hiện những sai phạm trong việc giải quyết án của Tòa án, đề xuất tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiến nghị khắc phục vi phạm tránh làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của đương sự, của cơ quan tổ chức có liên quan.

Tiến Huynh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập