Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VẠN NINH

   Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018 đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh.

Sau 03 ngày làm việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm cao, có hiệu quả của hai ngành, ngày 15/03/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 50 tổng hợp những ưu điểm, tồn tại chưa được khắc phục trong việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh.

         Qua quá trình kiểm sát 245 vi phạm/192 hồ sơ theo Kết luận 770 ngày 19/6/2018 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh đã giải quyết, khắc phục và rút kinh nghiệm 172 vi phạm/122 hồ sơ, cụ thể:

            Kết quả Chi cục đã khắc phục 16/19 vi phạm về việc thông báo, tống đạt Quyết định thi hành án cho đương sự (đạt 84,2%); 46/91 vi phạm về xác minh điều kiện THA (đạt 50,5%); 06/08 vi phạm trong việc ban hành Quyết định chưa có điều kiện (đạt 75%); 01/03 vi phạm về Hoãn thi hành án không đúng quy định (đạt 33,3%); 03/09 vi phạm về việc Chấp hành viên không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người phải thi hành án nhưng không tự nguyện THA hoặc đã cưỡng chế nhưng không áp dụng tiếp các thủ tục theo quy định (đạt 33,3%); 56/71 vi phạm về không tác nghiệp từ 01/10/2017 đến 30/3/2018 (đạt 79%). Tuy nhiên, vẫn còn 73 vi phạm/70 hồ sơ Chấp hành viên chưa thực hiện theo yêu cầu tại Kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát.

            Ngoài những vi phạm đã khắc phục nêu trên, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Vạn Ninh đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với các Chấp hành viên có các vi phạm sau: 08 vi phạm trong việc niêm yết; 06 vi phạm chưa tiến hành thủ tục hoàn tiền cho đương sự, 09 vi phạm về chậm thanh toán tiền cho đương sự; 01 vi phạm thu phí; 20 vi phạm trong việc không thông báo cho đương sự nhận tiền, tài sản và các vi phạm trong việc quản lý biên lai thu tiền thi hành án

   Để đảm bảo việc thi hành án dân sự, hành chính đúng trình tự, thủ tục pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh nhanh chóng chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên khắc phục đầy đủ ngay các vi phạm đã nêu trong kết luận.

Phòng 11 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập