Kháng cáo quá hạn là một trong những nội dung quan trọng của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) được quy định tại Phần thứ ba về thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm.Tính chất quan trọng của kháng cáo quá hạn thể hiện ở việc...
Vấn đề địa vị pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam vẫn còn có nhiều bất cập và chưa rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ phân tích căn cứ pháp lý để...
Hoạt động xét xử tại phiên tòa là một hoạt động tố tụng quan trọng trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, trong đó vai trò tranh tụng của Kiểm sát viên là yếu tố quyết định. Kết quả tranh tụng không chỉ là sự đánh giá hiệu quả hoạt động tố...
Thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác Kiểm sát Ngành KSND năm 2017; Kế hoạch công tác số 06 ngày 04/01/2017 của ngành Kiểm sát Khánh Hòa, Công văn hướng dẫn số 08/HD-VKSTC-V7 ngày...
Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con chung, chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định thành một chương riêng biệt trong toàn Bộ luật và được cụ thể hóa tại Chương...
< 1 2 3 >