Nguyên tắc của luật tố tụng hình sự được hiểu là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự. Thuật ngữ "suy đoán" được hiểu là coi vấn đề, hiện tượng nào đó là đúng đắn cho đến khi chưa có lý do...
Ban biên tập tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc vụ án hình sự có sai sót trong việc áp dụng pháp luật hình sự được phát hiện qua hoạt động kiểm sát bản án, đã được phòng nghiệp vụ báo cáo đề nghị Giám đốc thẩm để ban đọc tham khảo
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động kiểm sát xét xử phúc thẩm và kiểm sát bản án sơ thẩm, phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một số vụ án hình sự có vi phạm trong việc áp dụng pháp luật. Ban...
Những qui định mới của Pháp luật ở đây, chủ yếu là các chế định mới được qui định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
Trong phần bài trước, Phòng 7-VKS Khánh Hòa đã đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV trong các phiên tòa hình sự; cũng từ các vấn đề liên quan mật thiết như hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,...
< 1 2 3 ... >