Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Kiểm sát viên viết tạm

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC VKSND 2014, LUẬT HS VÀ TTHS NĂM 2015

22/12/2017

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác Kiểm sát Ngành KSND năm 2017; Kế hoạch công tác số 06 ngày 04/01/2017 của ngành Kiểm sát Khánh... Đọc tiếp

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA: KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

22/12/2017

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Trong pháp luật về đất đai, việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng... Đọc tiếp

CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ BỊ KHÁNG NGHỊ, BÁO CÁO GIÁM ĐỐC THẨM TĂNG NẶNG DO SAI LẦM VỀ NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CẦN RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VKS CẤP HUYỆN

22/12/2017

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động kiểm sát xét xử phúc thẩm và kiểm sát bản án sơ thẩm, phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một số vụ án hình... Đọc tiếp

VỤ ÁN MUA BÁN, TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY VÀ SAI LẦM TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CẦN ĐƯỢC RÚT KINH NGHIỆM CHUNG

22/12/2017

Ban biên tập tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc vụ án hình sự có sai sót trong việc áp dụng pháp luật hình sự được phát hiện qua hoạt động kiểm sát bản án, đã được phòng nghiệp vụ báo cáo đề nghị Giám... Đọc tiếp

SUY DIỄN, KHÔNG TÔN TRỌNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM CẦN ĐƯỢC LOẠI BỎ KHI GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

22/12/2017

Nguyên tắc của luật tố tụng hình sự được hiểu là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự. Thuật ngữ 'suy đoán' được hiểu là coi vấn đề, hiện... Đọc tiếp

NHỮNG QUI ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NHẰM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THQCT VÀ KSXXHS

13/07/2017

Những qui định mới của Pháp luật ở đây, chủ yếu là các chế định mới được qui định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.... Đọc tiếp

THỰC TRẠNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THQCT VÀ KSXXHS NHẰM HẠN CHẾ OAN SAI

06/07/2017

Trong phần bài trước, Phòng 7-VKS Khánh Hòa đã đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV trong các phiên tòa hình sự; cũng từ các vấn đề liên quan mật thiết như hoạt... Đọc tiếp

VƯỚNG MẮC KHI GIẢI QUYẾT VIỆC XÉT KHÁNG CÁO QUÁ HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS 2015

31/05/2017

Kháng cáo quá hạn là một trong những nội dung quan trọng của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) được quy định tại Phần thứ ba về thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm.Tính chất... Đọc tiếp

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

29/05/2017

Vấn đề địa vị pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam vẫn còn có nhiều bất cập và chưa rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh. Trong khuôn khổ bài... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập